Het voedselbos: een eetbare bostuin!

Kinderboerderij Cantecleer is op zoek naar de mogelijkheid om een voedselbos te realiseren!

Maar wat is nu eigenlijk een voedselbos? Een voedselbos is een door mensen gemaakte plantengemeenschap met veel eetbare soorten. In een volgroeid voedselbos vindt een hoge productie plaats van hout, blad en voedsel in de vorm van onder andere vruchten en noten. Deze productie komt tot stand zonder het toevoegen van bestrijdingsmiddelen.

Het voedselbos willen wij volgens authentieke methodes plaatsen zoals vroeger werd gedaan zoals de traditionele hagen vroeger werden geplaatst om dieren binnen te houden. Deze hagen ontstaan door het gebruik van wilgen, meidoorn en bramenstruiken zonder het toepassen van prikkeldraad.

Mogelijkheden van het voedselbos zijn het oogsten, dagbesteding, educatie, leefbaar maken van het stadspark en de begrazing door het vee.

Op de plaats van de bouwplaats en het oude zwembad gaat wellicht het voedselbos komen zoals op de foto’s is te zien. Het stuk grasland wordt tijdelijk in gebruik genomen door de gemeente i.v.m. de bouw van het nieuwe zwembad.

Omdat het nieuwe zwembad gebouwd wordt en de kinderboerderij een stuk grond moet inleveren, wordt er ruimte gemaakt voor compensatie.

Wanneer het oude zwembad verdwijnt, wordt dit stuk grond ter beschikking gesteld voor begrazing. De kinderboerderij kan gebruik maken van deze compensatie om naast het toekomstige voedselbos een weide te laten zien met grazende dieren. Op deze manier wordt een stuk authentiek landschap nagebootst. Naast de begrazing komen poeltjes, historische hagen en schaduwplekken voor de grazers.

Begrazing is het gebruik maken van zoogdieren om gronden, weilanden en dergelijke te laten begrazen. Natuurbegrazing is een van de oudste manieren van begrazing die op het stuk land straks te zien is.

Door middel van het voedselbos zal het stadspark meer gebruikt worden. De landbouw wordt op deze manier hersteld en zo worden meer mensen bekend gemaakt met het gebruik van een voedselbos. Op de schets is de mogelijke indeling te zien van het toekomstige voedselbos en het te begrazen land.

Houd onze Facebookpagina in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen! Voedselbos 2 Voedselbos 3 Voedselbos 4 Voedselbos 5

Comments are closed