De Varkens

Varken

varken

Benaming: Een moeder is een zeug, vader is een beer en het kindje is een biggetje.
Land van herkomst: Varkens zijn ongeveer acht- tot negenduizend jaar geleden gedomesticeerd in het Midden-Oosten, Zuidoost Azië en het Verre Oosten. Tussen 5000 en 4000 voor Chr. kwam het varken in Nederland. Wereldwijd zijn er ongeveer driehonderd gedomesticeerde varkensrassen. Ze lopen bij ons lekker buiten te wroeten.
Voedsel: Alles: keukenafval, melk, vlees, groenten, aardappelen, meel, …
Voortplanting: De zeug is 3 maanden, 3 weken en 3 dagen zwanger. Ze kan 7 tot 12 biggetjes per keer krijgen. Voor elke big is er één speen.
Functie: Vleesproduktie: ham, spek, worst, van de haartjes maakt men borstels, de huid voor leer, melkbiggetjes voor het vlees. Varkens worden ook als huisdier gehouden. Het zijn intelligente dieren en ze zijn goed te trainen. Het bekendste ras dat voornamelijk in kinderboerderijen en binnenshuis wordt gehouden is het kleine hangbuikzwijn of minivarken. Het houden van huisvarkens is de laatste jaren populair geworden in enkele westerse landen.
Soort: Het varken is een gedomesticeerdwild zwijn. Varkens werden 5000 tot 7000 jaar geleden gedomesticeerd. Doorgaans krijgt het varken de wetenschappelijke naam Sus scrofa. Het varken is een zoogdier.
Taal: Knorren.

 

Comments are closed