De Stadsburgerweijden

Historische waarde
Kampen heeft een grote verzameling monumenten, die het verdienen om in goede staat doorgegeven te worden aan komende generaties. Wie door het stadspark fietst, langs kinderboerderij Cantecleer, ontkomt niet aan de mooie aanblik van de historische Stadsburgerweijden. Een overblijfsel uit de Middeleeuwen, toen er nog meerdere Stadsboerderijen in Kampen te vinden waren. Stadsboerderijen die ook koeien huisvestten. Koeien die geen plek hadden om te grazen in de stad. Daarvoor werden speciale weilanden gereserveerd buiten de stadsmuren, waar meer dan genoeg grasland te vinden was. Dit beweiden werd ‘scharen’ genoemd. Een mooi plaatje, wat we honderden jaren later nog precies zo terug kunnen vinden.

Belang van grazen als onderhoud van weiland
Door de begrazing van koeien ontstaan er kleine hoogteverschillen (micro reliëf) in een weiland, dit komt doordat koeien met hun poten de (klei)grond intrappen. In deze hoogte verschillen en de mest die de koeien achterlaten ontstaan kleine leefwerelden waarin insecten en bepaalde planten floreren. Door de komst van deze insecten en planten zullen ook weidevogels, zoals de kievit, naar de begraasde weiden trekken.
Daarnaast zorgt begrazing door een kleine hoeveelheid dieren (extensieve begrazing) voor een gevarieerd en structuurrijker grasland dan bij maaien. Dit komt doordat koeien en schapen selectief te werk gaan; stekelige planten of planten met een slechte smaak laten ze links liggen. Daarentegen begrazen ze de snelgroeiende planten en voorkomen hiermee dat deze snelgroeiende soorten het land overwoekeren. Kort gezegd zorgt extensieve begrazing van een weiland voor meer biodiversiteit.
Een laatste voordeel van grazen is dat het aanzienlijk goedkoper is dan maaien.

Kinderboerderij Cantecleer en het natuurhistorisch besef
Als kinderboerderij willen wij de geschiedenis behouden. Wij hebben een klein aantal koeien op stal staan, oudhollandse rassen. Deze koeien worden zomers niet bijgevoerd, ze grazen uitsluitend, waardoor er geen toegevoegde stoffen op het weiland terechtkomen, die eventueel schadelijk zouden kunnen zijn voor de begroeiing die daar voorkomt. Door onze koeien op de Stadsburgerweijden te laten grazen, zorgen we niet alleen voor het historische, “levende geschiedenis” plaatje, maar tevens voor de nodige biodiversiteit.

Comments are closed