Coronaprotocol Kinderboerderij Cantecleer

Dit protocol beschrijft de coronamaatregelen van 2 juni tot 1 juli 2020.  

Ten alle tijden gelden de RIVM regels op de boerderij. Zie bijlage 1

 

Personeel & bezoekers

De volgende personen mogen weer aan het werk of de boerderij bezoeken, alleen op afgesproken dagen/tijden:

 • Cliënten
 • Volwassen vrijwilligers 16+ die een taak/werkopdracht hebben
 • Personen met een werkstraf
 • Senioren van de seniorentuin (’s avonds na 17.00)
 • Personen die bezig zijn met een lopend project
 • Stagiaires
 • Bestuur
 • Jeugdvrienden (aanmelden voor een blok via internet)

 

De dagen zullen we in verschillende blokken indelen. Hierbij houden we rekening met de verschillende activiteiten die we aanbieden. Zie bijlage 2.

 

Voor alle medewerkers/vrijwilligers/cliënten/bezoekers geldt dat ze niet op de boerderij mogen komen als;

 • Ze de volgende (luchtweg)klachten hebben: Neusverkoudheid/loopneus, hoesten, niezen, keelpijn, moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Ze koorts boven 38 °C hebben.
 • Iemand in het huishouden van de desbetreffende persoon klachten heeft zoals hierboven beschreven.
 • Iemand in het huishouden van de desbetreffende persoon positief getest is voor COVID-19 moet je wachten tot het persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuisblijven.

 

Op het erf zijn maximaal 30 personen aanwezig dit is inclusief medewerkers. Om ervoor te zorgen dat het maximum aantal personen niet overschreden wordt, wordt iedereen ingepland in een rooster.

 

Het rooster wordt bij het hek gebruikt om te controleren wie er op het erf mag komen.

 

Voor elke dag is er een coronaverantwoordelijke aanwezig (dit is altijd 1 van de beheerders) en een vervangende coronaverantwoordelijke (dit kan ook een vrijwilliger zijn).  Deze zijn zichtbaar doordat ze een hesje dragen. De coronaverantwoordelijke draagt zorg voor het naleven van de richtlijnen van het RIVM. De coronaverantwoordelijke spreekt mensen aan op hun gedrag als zij zich niet aan de afspraken houden. Mocht iemand zich na een waarschuwing opnieuw niet aan de regels houden wordt het desbetreffende persoon naar huis gestuurd. Bij ziekte kan hij/zij ook naar huis worden gestuurd. Wanneer het wegsturen een ongewenste situatie oplevert wordt de politie gebeld.

 

Medewerkers en vrijwilligers krijgen de instructie om bij ongewenst gedrag de coronaverantwoordelijke op de hoogte te brengen.

 

Hygiëne

Op de boerderij zullen we de volgende maatregelen nemen wat betreft de hygiëne:

 • Er zal per blok 1 wc beschikbaar zijn.
 • Bij binnenkomst en vertrek moeten de handen gewassen worden. Zie bijlage 3 voor de poster die we hangen bij de wastafels.
 • Na elk blok/ elke groep worden de volgende dingen gedesinfecteerd/schoongemaakt; deurklinken, contactplekken, aanraakpunten, wastafels, wc.
 • Dagelijks worden de prullenbakken schoongemaakt.
 • Na een les/kinderfeestje of activiteit worden ook de gebruiksmaterialen schoongemaakt/gedesinfecteerd.

 

Dieren

Konijnen, cavia’s en kippen mogen niet vastgehouden worden. Hier is begeleiding voor nodig van beheerders of vrijwilligers en dan kunnen we de 1,5 meter maatregel niet in acht nemen.

 

In de geitenweide mogen de dieren wel geaaid worden, maar niet opgepakt.

 

Horeca

De horeca is gesloten.

 

Leveranciers

-Voor onze leveranciers geldt dat er geen fysiek contact is met medewerkers/bezoekers/cliënten/vrijwilligers en dat ze van iedereen 1,5 meter afstand houden.

 

Les

Voor het volgen van een les gelden de volgende extra afspraken;

 • Wanneer er een les aangeboden wordt, beperken we het aantal vrijwilligers en cliënten, bezoekers zijn dan niet welkom.
 • Leerlingen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden van elkaar maar ze moeten wel afstand houden met de volwassenen.
 • Waar mogelijk wordt er zoveel mogelijk buiten les gegeven.
 • Er mag 1 volwassene mee naar de les op de kinderboerderij. Er wordt een uitzondering gemaakt wanneer er bijzondere zorg nodig is, dit wordt vooraf besproken.

 

 

Kinderfeestje

Voor het houden van een kinderfeestje gelden de volgende extra afspraken;

 • Het kinderfeestje is voor kinderen t/m 12 jaar.
 • Er mogen maximaal 10 kinderen komen op een kinderfeestje.
 • Tijdens het kinderfeestje mogen er 2 volwassenen aanwezig zijn. Er wordt een uitzondering gemaakt wanneer er bijzondere zorg nodig is, dit wordt vooraf besproken.

Waar mogelijk wordt er zoveel mogelijk buiten activiteiten aangeboden.

Bijlage 1

Basisregels RVIM voor iedereen:

 • Was vaak uw handen.
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

Thuisblijven bij verkoudheidsklachten

 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen kunnen soms wel werken (overleg met uw werkgever).
 • Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Huisgenoten werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts en/of benauwdheid hebben. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Voor meer informatie over de leefregels thuis: kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over de leefregels thuis.
 • Vanaf 1 juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Dat is nodig om de maatregelen te kunnen versoepelen.

 

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
 • Kinderen en jongeren mogen georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.
 • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen naar de reguliere bijeenkomsten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen, zolang die buiten zijn en vanaf 13 t/m 18 jaar met 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Vanaf 1 juni mogen deze activiteiten ook binnen plaatsvinden, volgens alle regels die gelden voor bijeenkomsten binnen.

 

Bijlage 2 Weekindeling activiteiten Kinderboerderij Cantecleer periode 2 juni tot 1 juli 2020:

09.00-10.45 11.15-13.00 14.00-16.30
Maandag Lessen voor scholen 30 bezoekers 30 bezoekers
Dinsdag Lessen voor scholen 30 bezoekers 30 bezoekers
Woensdag 30 bezoekers 30 bezoekers Kinderfeestje

Max. 10 pers.

Donderdag 30 bezoekers 30 bezoekers 30 bezoekers
Vrijdag 30 bezoekers 30 bezoekers Kinderfeestje

Max. 10 pers.

Zaterdag 30 bezoekers 30 bezoekers 30 bezoekers

 

 

Bijlage 3: