Educatief programma

Educatief aanbod Kinderboerderij Cantecleer

Bij het bezoeken van een kinderboerderij denkt iedereen waarschijnlijk in eerste instantie aan een fijne plek waar je met dieren kunt knuffelen en lekker buiten kunt spelen. En dat kan hier natuurlijk, graag zelfs, maar als kinderboerderij hebben wij meer te bieden.

Een belangrijk doel van onze kinderboerderij is dat kinderen (en volwassenen) op een ontspannen manier, kennis kunnen maken met het leven op een boerderij. Waarom vinden wij dit zo belangrijk? Omdat er enorm veel kennis over natuur, voedsel, duurzaamheid en zelfredzaamheid bij de boeren te vinden is.

In onze huidige tijd wordt dit minder belangrijk gevonden en dat vinden wij ontzettend jammer…

We gaan even een stukje terug in de tijd:

Langere tijd geleden waren er nog geen winkels waar je zo terecht kon voor kleding of voor een pak melk. Er waren geen auto’s, er was geen elektriciteit
en er waren al helemaal geen computers. Het was dus erg belangrijk om jezelf in leven te houden, zelfredzaam te zijn. Na de jaag- en verzamelperiode besloten mensen om op één plek te blijven wonen. Een plek op vruchtbare grond, met water in de buurt. Er werden huizen gebouwd, met ruimte voor enkele dieren. De bewoners leerden welke planten ze het best konden verbouwen en hoe ze hier voedsel van konden bereiden voor mens en dier. Ook leerden ze wat de dieren hen konden geven, meer dan alleen een lastdier zijn of geslacht worden voor hun vlees. Verder leerden ze hoe huiden en wol gebruikt konden worden voor kleding en hoe ze in samenwerking met de natuur in leven konden blijven. Na verloop van tijd werd er meer voedsel verbouwd dan ze zelf nodig hadden en dit werd het begin van de marktverkoop.
De winterperiode was een tijd waarin de dagen kort waren en er niet op het land gewerkt kon worden. Maar er was alle tijd voor het houdbaar maken van voedsel, zoals het pekelen van vlees of dit bewaren in potten vet.

Maar er was ook tijd voor het maken van gereedschap en huisraad, van de bomen die gekapt werden. Een deel werd gebruikt als brandhout om het huis warm te houden, maar er werden ook borden en lepels van gesneden om mee te kunnen eten. Van de takken werden bezems gemaakt. Van de wol van schapen werd kledingstukken vervilt en van de huiden werd leer gemaakt….

Natuurlijk is er veel veranderd, vooral sinds de industrialisatie.

Maar toch worden er bijvoorbeeld nog steeds schoenen van leer gemaakt. En om brood te kunnen eten, zal er toch eerst tarwe verbouwd moeten worden. Veel van de oude kennis van boeren is tegenwoordig nog steeds terug te vinden in onze huidige tijd. Niemand kent zijn eigen omgeving beter dan de boeren die er al generaties leven en werken. Zij kennen de grond, ze weten wat er het beste kan groeien en hoe je dit voor elkaar krijgt. Ze kennen de waterhuishouding, ze weten wat er leeft aan vogels en insecten en hoe hard je deze nodig hebt voor verstuiving om bijvoorbeeld fruit te kunnen eten…. Een groot deel van het voedsel dat je in de supermarkt vindt, is terug te leiden naar de productie en kennis van boeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel leuk, maar wat doet kinderboerderij Cantecleer met dit verhaal en wat houdt het educatieve aanbod in?

Kinderboerderij Cantecleer heeft dit jaar een educatief programma samengesteld met de nadruk op onze landbouwhuisdieren. Dat zijn de dieren die je eerder op een boerderij terugziet, dan in een woonhuis. Dieren die meer leveren dan alleen knuffels en gezelligheid, zoals de koe, het paard, het varken, de geit, het schaap en de kip.

Als een dier ziek is of geen beschutting heeft, zal het geen producten leveren die je kunt gebruiken of verkopen.

Het is dus belangrijk dat je weet wat een dier nodig heeft. Zowel wat betreft voedsel,  huisvesting en verzorging, als gezondheid.

In al onze lessen zullen de kinderen hier de belangrijkste beginselen van leren.

Ook zullen ze leren wat de belangrijkste kenmerken zijn van landbouwhuisdieren. Bijvoorbeeld dat een koe vier magen heeft en ook horens en waarom dit zo is. Dat de geit en het schaap veel op elkaar lijken, maar toch heel verschillend zijn. Hoe kan je dit zien?

En gedrag van dieren kunnen zien is ook heel belangrijk. Wij als verzorgers moeten vaak tegen kinderen zeggen dat ze niet bij de biggen in het hok of weiland mogen komen. Of dat ze niet achter de kippen mogen aanjagen. Natuurlijk is dat leuk, totdat je weet wat er kan gebeuren.

Als je weet waarom een dier ineens wil bijten of schoppen, dan kan je daar rekening mee houden. Een dier kan niet zeggen wat het wil, je zult goed moeten kijken naar het gedrag om vervolgens proberen te begrijpen waarom het iets wel of niet doet.

En dan komen we bij de vraag; wat is de meerwaarde van een les volgen op de kinderboerderij? Dit kunnen we toch ook op school doen, tijdens een biologieles?

Belevend leren is een manier om informatie beter op te kunnen nemen. Hoe meer zintuigen je gebruikt, hoe beter de informatie opgeslagen wordt. Hoe mooi is het als je een koe in het echt ziet lopen, je haar kunt aanraken en ruiken en zelf kunt zien hoe haar stal eruitziet?

Dat je kunt voelen en ruiken hoe een koeienkoek eruitziet, of een liksteen, en dat je deze ook aan de koe mag geven, zodat je de tong kunt zien; een grote sterke spier waarmee ze het gras plukt om te eten. Probeer dat zelf maar eens met je hand…. Dat valt nog niet mee!

Per diersoort is er een lesprogramma gemaakt, waarin alle informatie over verzorging, voedsel, gezondheid en omgeving wordt besproken. Daarnaast wordt er verteld over het nut van de verschillende diersoorten op de boerderij, wat de dieren kunnen leveren en hoe je het beste met dieren om kunt gaan, zodat er een wederzijds respect ontstaat.

De kinderen leren dit door te observeren, te luisteren, maar ook door mee te helpen en opdrachten uit te voeren;

 • Door bijvoorbeeld een bak met water te vullen kunnen ze zelf zien hoeveel een paard drinkt.
 • Wat betekent pk bij de kracht van een motor?
 • Er is een methode om met een glas water te zien of een ei nog vers genoeg is om te eten….
 • Geitenmelk en koeienmelk kun je beide drinken. Probeer dit eens uit, wat is het verschil?

Een les op kinderboerderij Cantecleer is een bijzondere beleving die kinderen nog lang bij zal blijven!

Hoe kunt u gebruik maken van ons educatieve aanbod?

Voorheen werden alle scholen ingeroosterd en kregen hiervan bericht. Omdat het regelmatig niet uitkwam, doen we dit nu anders.

Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op. U kunt dan aangeven wanneer u wilt komen, met hoeveel kinderen en in welke leeftijdsgroep ze zich bevinden. Vervolgens wordt er een afspraak vastgelegd in de agenda.  (Eventuele opdrachten en informatie worden per leeftijdsgroep aangepast.)
 

U kunt kiezen uit één van deze lessen:

 • het varken
 • de geit
 • het paard
 • het schaap
 • het konijn
 • de koe
 • de kip

De kosten zijn € 2,00 per kind.

Dit bedrag is voor alle lesprogramma’s gelijk.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Neem dan contact op met kinderboerderij Cantecleer en vraag naar Anita Mosselaar.

Opgaveformulier Educatief programma