Giften

In 1985 is kinderboerderij Cantecleer opgericht. Veel bewoners uit de gemeente Kampen hebben door de jaren heen bezoeken gebracht aan onze kinderboerderij. Wij zijn een voor ongeveer 65% gesubsidieerde kinderboerderij. De gemeente Kampen verlangt van ons dat we het resterende bedrag zelf opbrengen. Wilt u ons via een gift, financieel ondersteunen dan kunt u dat via onderstaande betaalwijze doen.

Bedrag