Welkom


De kinderboerderij bestaat uit een hoofdgebouw, gebouwd als een gewone boerderij, bestaande uit voor- en achterhuis. Het achterhuis heeft op de zolder een educatieve ruimte, een kantoor en vooral bij de jeugd in trek: een hooizolder. Apart staat een kapschuur met geitenhok en varkenshok met uitloop. Ook op het erf staat een kippenhok met ren. Een beetje verscholen staat de bijenstal. Op bet land is een wilgenhut, als beschutting voor de dieren. De speeltuin bestaat uit zoveel mogelijk natuurlijke materialen, o.a. een pomp en speelhutten. Bij de boerderij hoort een eco-bos, waar gedeeltelijk geen dierlijke mest gestrooid mag worden. De totale oppervlakte is ca. 12 ha.

Als doel heeft de stichting zich gesteld:
De educatieve vorming op het gebied van de levende natuur voor inwoners – in het bijzonder jeugdigen en jongeren – van Kampen en omgeving te bevorderen.
De interesse voor de natuur en het milieu van plant en dier te stimuleren en de kinderen het onderscheid te leren tussen de verschillende seizoenen (middels recreatie).

De basisscholen:
Alle basisscholen van Kampen komen om toerbeurt op de boerderij om een les uit het educatieve programma te volgen. De lessen variëren van knuffelen met dieren en kennismaken met de veestapel, tot alles over de koe, het varken en de bijen.
Daarnaast komen er schoolreisjes en verjaardagspartijtjes. Ook familiedagen en andere festiviteiten worden veelvuldig op de boerderij gehouden.
Meestal komen de gasten voor het thema pannenkoek. Eerst gaan ze met z’n allen de ingrediënten verzamelen.
Dan gaan ze naar het leslokaal om graan te malen en daarna is het smullen geblazen: pannenkoeken zoveel ze willen.

Jeugdvereniging:
Er bestaat ook een bloeiende jeugdvereniging.
Met ca. 400 leden worden verschillende activiteiten gehouden, o.a. kaarsen maken, jam maken, manden vlechten (we hebben hier wilgen genoeg) paaseieren zoeken en natuurlijk hebben we hier jaarlijks Sinterklaas op bezoek.

Structuur:
De boerderij wordt gerund door een beheerder, een aantal vaste medewerkers en vrijwilligers.
Ook de jongeren van Halt weten de weg naar de boerderij te vinden, weliswaar verplicht, maar meestal toch met goede zin. Verder zijn er stagiaires van verschillende scholen.