Seniorentuin


Seniorentuin Kinderboerderij Cantecleer.

. Gebruik van de stukjes grond.
Wat fijn dat we als Senioren gebruik mogen maken van de stukjes grond van de Kinderboerderij. Dat geeft echter niet alleen rechten ( we betalen een geweldige minimum prijs voor het gebruik ) ,maar het schept ook plichten en wel de volgende;

Na de Herfst dienen de stukjes netjes achter te worden gelaten, te veel obstakels, zoals gaas, plastic, stokken moeten worden opgeruimd dan wel samen gebonden.
In het Voorjaar is het goed om de grond klaar te maken voor gebruik, hulp daarbij kan maar moet worden aan gevraagd bij Leon en of Nel, te denken valt b.v. aan fraisen. ( de kosten zijn voor de gebruiker van het stukje grond)

. Gebruik van Gereedschap
Er is gereedschap voorhanden maar door veelvuldig gebruik van de hele Kinderboerderij zijn er momenteel niet veel materialen ,dit blijft een aandachtspunt.
Na gebruik goed schoonmaken en terugzetten op de plek.
Naast de bijenschuur is onze gereedschapskast.

. Dieren bij de tuintjes.
Niet alleen slakken, wormen etc. vinden onze tuinen lekker maar zeker ook konijnen, vogels en kippen. Omheinen van de stukjes grond kan met gaas.Het aanbrengen van gaas tussen de tuinen onderling is niet toegestaan.

. Opzeggen van de tuin.
Mocht u niet meer gebruik willen maken van de tuin, die kunt u dat kenbaar maken aan Nel Borstlap, zij zal in overleg met de beheerder bekijken wie er op de wachtlijst staat. In ieder geval is het criterium om in aanmerking te komen 60 plus!

. Voor- en Najaarsoverleg.
De laatste woensdag van maart en de laatste woensdag van oktober vindt het overleg met de beheerder plaats, tijd 14.00, bij mooi weer bij het winkeltje anders boven bij de Hooizolder. In dat overleg kunnen vragen en knelpunten en andere zaken aan de orde komen.

. Onderling contact.
Op maandagmiddag rond 14.00 uur drinken we met elkaar thee, niets hoeft het mag maar de trouwe kleine groep vaste theedrinkers kan beamen dat het echt gezellig is om bij elkaar te zijn met verse muntthee, chocolade of een koekje.

. Beëindigen gebruik tuintjes.
Ten alle tijden kan de beheerder , de gebruikers te kennen geven dat voortgang van gebruik niet kan worden verlengd.
Dit zal weloverwogen en in onderling overleg plaatsvinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan verwaarlozing ( niet goed onderhouden) van het stukje grond, het plaatsen van opstallen, te groot uitgevallen gereedschapskisten en gebruik van niet ecologische bestrijdingsmiddelen.

. De contributie ( minimaal bedrag van €15) zal in maart bij het Voorjaarsoverleg aan Nel Borstlap contant moeten worden betaald.

Alle hekken gaan m 17.00 op slot, de Seniorentuin leden krijgen een sleutel om ‘s avonds nog gebruik te kunnen maken van de tuin.
Er komt een sleutelplan, bij afgifte van de sleutel zal een bedrag van €5,-(statiegeld) in rekening worden gebracht, er moet worden getekend en bij opzegging van de tuin zal er bij inlevering van de sleutel de €5,- weer worden geroutineerd.

Het is niet toegestaan om bij opzegging van het stukje tuin de grond te beloven/ toe te zeggen aan derden, de beheerder en het Bestuur van de Kinderboerderij is eigenaar van de grond en de uiteindelijke verantwoordelijke.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de tuintjes er zo bij liggen , dat we onder de Appelboom kunnen zeggen……
Wat een geweldig plekje hebben we hier toch!!