Seniorentuin


Seniorentuin Kinderboerderij Cantecleer.

. Gebruik van de stukjes grond.
Wat fijn dat we als senioren gebruik mogen maken van de stukjes grond van de kinderboerderij. Dat geeft echter niet alleen rechten (we betalen een geweldige minimum prijs voor het gebruik) ,maar het schept ook plichten en wel de volgende;

Na de herfst dienen de stukjes netjes achter te worden gelaten, teveel obstakels, zoals gaas, plastic, stokken moeten worden opgeruimd dan wel samen gebonden.
In het voorjaar is het goed om de grond klaar te maken voor gebruik, hulp daarbij kan maar moet worden aan gevraagd bij Leon, te denken valt b.v. aan fraisen. (de kosten zijn voor de gebruiker van het stukje grond)

Er mogen geen te grote opstallen geplaatst worden op de tuin. Bij het opzeggen van de tuin dienen alle opstallen te zijn verwijderd voor dat de sleuteloverdracht plaatsvind.

. Gebruik van Gereedschap
Er is gereedschap voorhanden,
Na gebruik goed schoonmaken en terugzetten op de plek.
Naast de bijenschuur is onze gereedschapskast.

. Dieren bij de tuintjes
Niet alleen slakken, wormen etc. vinden onze tuinen lekker maar zeker ook konijnen, vogels en kippen. Toch is het aanbrengen van gaas tussen de tuinen onderling niet toegestaan, wel kan er op de tuin zelf bescherming worden aangebracht d.m.v. gaas voor kwetsbare gewassen en netten voor het rood fruit.

. Opzeggen van de tuin
Mocht u niet meer gebruik willen maken van de tuin, dan kunt u dat kenbaar maken aan de beheerders, zij bekijken wie er op de wachtlijst staat. In ieder geval is het criterium om in aanmerking te komen 60 plus!

. Voor- en Najaarsoverleg
De laatste woensdag van maart en de laatste woensdag van oktober vindt het overleg met de beheerder plaats, tijd 14.00, bij mooi weer op de moestuin anders boven bij de hooizolder. In dat overleg kunnen vragen en knelpunten en andere zaken aan de orde komen.

. Onderling contact
Op maandagmiddag rond 14.00 uur drinken we met elkaar thee, niets hoeft het mag maar de trouwe kleine groep vaste theedrinkers kan beamen dat het echt gezellig is om bij elkaar te zijn met verse muntthee, chocolade of een koekje.

. Beëindigen gebruik tuintjes
Ten alle tijden kan de beheerder , de gebruikers te kennen geven dat voortgang van gebruik niet kan worden verlengd.
Dit zal weloverwogen en in onderling overleg plaatsvinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan verwaarlozing (niet goed onderhouden) van het stukje grond, het plaatsen van opstallen, te groot uitgevallen gereedschapskisten en gebruik van niet ecologische bestrijdingsmiddelen.

. De contributie De gebruiker van een stukje grond moet vriend zijn van de kinderboerderij daarnaast (minimaal bedrag van €15) betalen aan huur voor de grond. De boerderij stuurt ieder voorjaar een factuur voor alle vrienden. Op deze factuur kunt u een verwijzing maken voor de huur en het gewenste bedrag in één keer overmaken.

.Sleutels en openingstijden
Alle hekken gaan om 17.00 op slot, de Seniorentuin leden krijgen een sleutel om voor de avonden van maandag t/m zaterdag naar de tuin te kunnen gaan voor het geven van water en te genieten van de stilte en de avondzon. Het terrein is dus voor de senioren gesloten op zondag.
In de zomer is het mogelijk om op zondag de tuin water te geven. Dit kan alleen gedaan worden in overleg met de beheerders.

Er is een sleutelplan, bij afgifte van de sleutel zal een bedrag van €5,-
(statiegeld) in rekening worden gebracht, er moet worden getekend en bij
opzegging van de tuin zal er bij inlevering van de sleutel de €5,- weer
worden geroutineerd.

Het hek aan de achterkant kan worden gebruikt.

Voor nieuwe mensen die na 15 maart 2019 een stukje land toegewezen krijgen zijn geen sleutels beschikbaar.

Zij kunnen ook niet worden toegevoegd aan een bestaand groepje van de

oude garde die wel een sleutel tot hun beschikking hebben.

  1. Het is niet toegestaan om bij opzegging van het stukje tuin de grond te beloven/ toe te zeggen aan derden, de beheerder en het bestuur van de Kinderboerderij is eigenaar van de grond en de uiteindelijke verantwoordelijke.
  2. Er loopt een aanvraag voor een duurzame waterpomp, zolang deze er niet is kan er water uit de buitenkraan van de boerderij worden gehaald, links van de groene deur.
  3. Er mogen op de individuele tuintjes van bescheiden formaat gereedschapskisten worden geplaatst, echter niet op de gezamenlijke tussen/ graspaden.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de tuintjes er zo bij liggen , dat we onder de appelboom kunnen zeggen……

Wat een geweldig plekje hebben we hier toch!!