Home

Van botermarkt tot Broederpoort
De stadsboeren van Kampen
Flora en Fauna van het gebied

Stadsburgerweyden
Blauwgrasland
Slootkanten en vegetatie

Kinderboerderij Cantecleer
Natuur in de stad
Vlinder en insectenposter
Vogelkaart

Poorten en Stadspark

Nadere Informatie
Routebeschrijving + Kaart
Colofon

Legenda

Van Botermarkt tot Broederpoort

botermarktWe beginnen onze wandeling op de Botermarkt. Op nr.2 zetelt
de gemeentelijke afdeling, die verantwoordelijk is voor het beheer
van het Groene Hart, de bestemming van deze wandeling. Op nr.3 vindt u het Kamper Tabaksmuseum met een permanente expositie over de ooit voor Kampen zo belangrijke tabaksindustrie.
In 1880 werkte het grootste deel van de beroepsbevolking nog in de sigarenproductie. Ook aan de Botermarkt een pand (nr.21) met een interessante Jugendstil-gevel. Op de hoek, nr.25, ziet u
drie 16e eeuwse gevelstenen. De middelste en fraaiste heeft als thema 'Adam en Eva in het paradijs'. U loopt nu de Broederstraat in langs de Broederkerk. Deze in de eerste helft van de 14e eeuw
gebouwde kerk maakte ooit deel uit van het Minderbroeders- of
Franciscaner klooster. Door een catastrofale brand werden in 1472 kerk en klooster zwaar beschadigd. De herbouw werd voltooid in
1490. In 1578 werden de Minderbroeders gedwongen het complex
te verlaten. Het klooster werd in 1627 afgebroken. Op het bordje naast de ingang aan het water kunt u meer gegevens lezen.
U steekt nu de brug over en kruist na 50 meter de Groenestraat.
Vele eeuwen lang hadden talrijke stadsboeren hier hun bedrijf (zie: De stadsboeren van Kampen). Op de hoek, in het huisje met een fraaie oude trapgevel èn aangebouwd pothuisje woont de 'eco- logische tuinman' van de gemeente Kampen. Hij verkoopt tevens Kamper honing en andere natuurproducten. Mochten dit soort zaken voor de deur staan, dan kunt u ze meenemen en het verschuldigde bedrag in de brievenbus deponeren. Tegenover dit pand staat de éénbeukige Doopsgezinde kerk uit het eind van de 15e eeuw.

broederkerkOorspronkelijk de kapel van het St. Anna - of
Cellezusters-klooster. Links boven de ingang op een steunbeer een 17e eeuwse zonnewijzer. Voor meer informatie: zie het bordje naast de ingang. Schuin
tegenover de Doopsgezinde kerk staan de gebouwen van de Theologische Universiteit. Aan het eind van de straat ziet u de magnifieke Broederpoort. Hier loopt u onder door, het Stadspark in.

Lees verder in De stads boeren van Kampen