Home

Van botermarkt tot Broederpoort
De stadsboeren van Kampen
Flora en Fauna van het gebied

Stadsburgerweyden
Blauwgrasland
Slootkanten en vegetatie

Kinderboerderij Cantecleer
Natuur in de stad
Vlinder en insectenposter
Vogelkaart

Poorten en Stadspark

Nadere Informatie
Routebeschrijving + Kaart
Colofon

Legenda

Colofon
Afdeling Groen en Landschap van de qemeente Kampen.
Typoqrafie en layout: E.de Beer
Tekst samenstellinq en layout: G.koopman
Tekst bijdraqen en correcties: W.van Halem
Tekstadvies: H. IJkhout
Beqeleidinqscommissie: voorzitter G.Zwakenberq
Coördinator: H. IJkhout (Kinderboerderij)
Leden: W.Poortman (Groen en Landschap). T.Klappe (Bureau Communicatie). G.Koopman.
Illustraties: A. Dolderink. M. Dostindië. A. Kamminqa. R.Koenes. B.Rosink. K. Polen.
Foto's: G.Koopman. E.de Beer. K.J. Spoor. N. Rave. Z. Bruijn.
Met dank aan: A. de Kleine. K.Hartnack. E.Poutsma. F.Steenberqen. T.Visser. H.van de Gritt. E.de Beer, G.Koopman. K.Polen. K.J.Spoor. W.Scheffer. B.Schilder. Frans Walkate archief
en qemeentearchief. Vereniqinq IJsseldelta.