Visie

Visie van de kinderboerderij

 Om de visie te verwezenlijken wil de kinderboerderij een organisatie zijn die:

 • Professioneel functioneert en een professionele uitstraling heeft richting personeel, vrijwilligers en bezoekers. Veiligheid en hygiëne staan hierbij hoog in het vaandel.
 • Een aantrekkelijke en goed onderhouden locatie biedt aan bezoekers om te recreëren en met elkaar in contact te komen op een vrijblijvende en laagdrempelige wijze in een ontspannen omgeving.
 • Een voorbeeldfunctie is richting het publiek aangaande het houden en verzorgen van dieren. De gezondheid en welzijn van de dieren staat hierbij centraal.
 • Contact tussen dier en mens (en in het bijzonder kinderen) stimuleert.

Missie van de kinderboerderij

Het beheren en exploiteren van een kinderboerderij waarbij kinderen en volwassenen uit de regio op een recreatieve en educatieve manier in aanraking komen met (landbouwhuis)dieren en planten. Op deze wijze draagt de kinderboerderij bij aan een respectvolle houding tussen mens en dier. De interactie tussen bezoekers onderling en tussen bezoeker en dier staat hierbij centraal. Het dierenbestand bestaat uit dieren passend bij het programma van de kinderboerderij.

 

Hoofddoelstellingen

De kinderboerderij heeft 3 hoofddoelstellingen:

Recreatie
De kinderboerderij biedt bezoekers de gelegenheid tot een vrijblijvende en laagdrempelige wijze van recreatie en ontspanning door middel van de aanwezige dieren, planten, faciliteiten en activiteiten.

Sociaal maatschappelijk
De kinderboerderij is een organisatie die door de gehele Kamper gemeenschap gedragen wordt. De kinderboerderij vervult een belangrijke sociale functie voor een brede maatschappelijke doelgroep.

Educatie
De kinderboerderij stelt inwoners van de gemeente Kampen en buurtgemeentes,
maatschappelijke organisaties, scholen, (groot)ouders/begeleiders/verzorgers in staat om kinderen, jongeren, maar ook volwassenen kennis te laten maken en te informeren over de verzorging van de aanwezige dieren en planten op de kinderboerderij. Dit heeft als doel affiniteit, waardering en respect voor dier en plant te stimuleren.


Subdoelstellingen

 • Recreatie
 • Het aanbieden van activiteiten (minimaal maandelijks) voor diverse leeftijdscategorieën
 • Het aanbieden van faciliteiten voor recreatief gebruik, waaronder speeltuin, hooizolder, bakhuis, moestuin.
 • Voorbeelden hiervan zijn: jeugdclub, ponykamp, verzorgingsmiddagen, dieren voeren.
 • Sociaal maatschappelijk
 • Het bieden van plaats waar veel inwoners zich kunnen inzetten als vrijwilliger, donateur en/of sponsor.
 • Het betrekken van bedrijven bij de Kinderboerderij.
 • Het stimuleren van respectvol contact tussen dier en mens, maar ook tussen mens en mens, ongeacht leeftijd, achtergrond, ras of geloof.
 • Het zijn van een rookvrije kinderboerderij.
 • Het zijn van een voorbeeldfunctie richting het publiek aangaande het houden en verzorgen van dieren. De gezondheid en het welzijn van de dieren staan hierbij centraal.
 • Voorbeelden hiervan zijn: seniorentuin, terras, knuffelweide.

Werkplekken

 • Het bieden van plaats voor vrijwilligerswerk in het kader van re-integratie en soortgelijke trajecten
 • Het aanbieden van werkplekken voor mensen met PGB-budget.
 • Het aanbieden van werkplekken voor jeugdigen met een taakstraf (bureau Halt) en volwassenen met een taakstraf (reclassering).
 • Het bieden van stageplaatsen voor leerlingen in het vakgericht onderwijs.
 • Het bieden van stageplaatsen voor middelbare scholieren in het kader van een maatschappelijke stage.

 

Educatie

 • Het verstrekken van informatie over de natuur, de dieren en de voedselketen op een ontspannen en speelse manier.
 • Het geven van voorlichting over de dieren en hun verzorging aan bezoekers.
 • Het aanbieden van educatieve activiteiten naar wens van bijvoorbeeld een basisschool.
 • Het duurzaam leren omgaan met de natuur, de dieren en de voedselketen.
 • Het vooropstellen van ‘zelf ervaren’, dierenwelzijn en natuurbewustzijn.
 • Voorbeelden hiervan zijn: educatief programma voor basisscholen, kinderfeestjes, themamiddagen.